Föreläsning: Anna Näslund Dahlgren – Att skriva fotohistoria i Sverige

När startade den svenska fotohistorien? Var finns den bevarad och vilka har skrivit den? Vilka skrivs in historieböckerna och vilka glöms bort?

Nu finns en ny, bred fotohistoria i boken Fotografihistorier – fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag. Under den här kvällen berättade bokens redaktör, Anna Näslund Dahlgren, om arbetet med att tillsammans med en rad forskare skriva Sveriges fotografiska historia.


Anna Näslund Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet med bland annat fotografisk bild som specialitet.  

Anna Näslund Dahlgren Foto: Patrick Miller
Anna Näslund Dahlgren höll föredrag den 15 februari på Hallands konstmuseum.