Byggnadsvårdsdiplom

Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnadsvård inom Hallands län.

Diplom kan tilldelas:

– Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt.

– Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kul-turhistoriskt värdefulla byggnader.

– Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och vård av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnads-miljö.

– Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell.

Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder, kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län.