Föreläsning: Magnus Jensner – Samla för att bevara

Museichef Magnus Jensner berättade om Hallands Konstmuseums samlande. Konstmuseet arbetar aktivt med att utveckla sin samling. Samlingen ska vara ett levande dokument – att fylla luckor i konsthistorien är lika viktigt som att förvärva samtidskonst. Museet arbetar även för att bygga upp kollektioner som speglar enskilda konstnärskap eller konstgrupper, för att kunna följa deras utveckling under en längre tid och i ett större sammanhang.

Efter föreläsningen visade Magnus oss runt i utställningen Tillskott.