Förhandsvisning av utställningen Från Bærtling till Multikonst

Den 20 september var det exklusiv förhandsvisning för Hallands Museiförenings medlemmar av utställningen ”Från Baertling till Multikonst”. Efter mingel med lite tilltugg gav  Museichef Magnus Jensner en  kort bakgrund till utställningen varefter Hanna Svensson guidade oss runt bland konstverken. 

Om utställningen:  Vi lockas idag av 1950- och -1960-talets färgstarka mönster och karaktäristiska möbeldesign. Formgivning och färgsättning som tydligt sneglar på tidens abstrakta konst. Efter andra världskriget förändrades konstens och konstnärernas roll. Man sökte sig till nya material, uttryck och platser med en önskan att konstnärlig kvalité skulle bli en del av allas vardag.  I utställningen ”Från Bærtling till Multikonst” får vi följa hur en avancerad och ibland ”svårtillgänglig” konst öppnas upp för en bred publik och verkligen blir en del av folkhemmet.  Multikonst var ett folkbildningsprojekt år 1967 som utmynnade i en utställning som samtidigt visades på 100 orter i Sverige. Parollen var ”God konst till måttliga priser”