Vårvandring på Lilla Torg

Under denna vandring bekantade vi oss med platsen Lilla Torg och hur platsen förändrats som offentligt rum under århundradena.
Vi började med platsens förhistoria under 1400- och 1500-talen för att få en inblick i hur staden och livet förändrades under denna omvälvande tid, bl. a genom reformationen (Arne Andersson).
Vi fortsatte med 1700 – och 1800-talen då platsens funktion som ett stadens livliga men också stigmatiserade B-torg etablerades t.ex. genom manufakturerna, fattighus och marknadsplats för kreatur (Per Lindblad).
Vi avslutade i det tidiga 1900-talet då nya påkostade byggnader vittnar om hur ny teknik, nya nöjen och samhällsfunktioner förändrade platsens status (Helen Fuchs).

Efter avslutad rundvandring gick vi till Brunch-baren i museet och fikade tillsammans.

Per Lindblad berättar om lilla torgs historia under 1700- och 1800-talet.