Vårvandring vid Rådhuset: arkeologi – historia – arkitektur och konst

Tid: kl 11:50-12:45 och efterföljande fika på Brooktorpsgården alternativt Museet.

Vi samlades på Stora torg framför entrén till Rådhuset och inledde med att lyssna på klockspelet. Sedan rörde vi oss runt byggnaden tillsammans med Arne Andersson, Per Lindblad och Helen Fuchs. 

Under drygt 45 minuter tog vi del av platsens historia och Rådhusets utformning. Arne berättade om arkeologiska fynd i Rådhuskvarteret. Bland dessa är kanske det mest spännande en mycket stor myntskatt som hittades år 1851. Därefter tog Per vid med kvarterets historia och berättade bl a om tidigare rådhus, Tollska biblioteket, Tre Hjärtans tidigare funktion som sjukstuga och bryggeri, samt om Halmstads första vattenledning. Helen avslutade med att berätta om rådhusets modernistiska arkitektur och exteriöra konst. Vi tittade t ex närmre på Bernhard Anderssons tegelstensreliefer.

Håll gärna utkik på hemsidan för kommande vandringar.