Under denna vandring bekantade vi oss med platsen Lilla Torg och hur platsen förändrats som offentligt rum under århundradena.Vi började med platsens förhistoria under 1400- och 1500-talen för att få en inblick i hur staden och livet förändrades under denna omvälvande tid, bl. a genom reformationen (Arne Andersson).Vi fortsatte med 1700 – och 1800-talen då […]